Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 09/01/2017 của HĐTD UBND huyện Nguyên Bình Thông báo Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon Thong bao diem thi huyen NB.PDF3.38 MB