Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Hòa An và Thành Phố Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 14-TB-HOA AN.PDF3.13 MB
PDF icon 02tb-TPCB.PDF893.16 KB