Công văn số 22/SNV-CCHC ngày 05/01/2017 của Sở Nội vụ v/v tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC(Par Index) cấp tỉnh năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 22_2017.PDF220.33 KB
PDF icon 4373_2017.PDF748.23 KB
PDF icon 4361_2017.PDF6.22 MB