Công văn số 2452/SNV-CCVC ngày 28/12/2016 của Sở Nội vụ V/v đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2452_2016.PDF514.46 KB
Office spreadsheet icon Bieu_mau_bao_cao_gui_cac_don_vi.xls49 KB