Công văn số 2435/SNV-TCBC ngày 26/12/2016 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2435_2016.PDF541.45 KB
Microsoft Office document icon Cong_van_don_doc_xay_dung_De_an_TGBC_2016.doc58.5 KB