Công văn số 2468/SNV-CCHC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo về cải cách tổ chức bộ máy giai đoạn 2011-2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3671-UBND-NC.pdf4.93 MB
PDF icon 2468_2016.PDF110.63 KB