Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2435-QÐ-UBND_2016.pdf1.5 MB