Kế hoạch số 3653/KH-UBND ngày 14/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3653 KH-UBND.PDF2.26 MB