Kế hoạch số 3799/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3799.PDF401.85 KB