Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số/ký hiệu: 
1235/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
25/7/2016