Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 05/12/2016 của UBND huyện Hòa An thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon Thong bao dia diem thi.PDF203.9 KB