Thông báo số 211/TB-HĐTD ngày 24 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Thạch An thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon TA.PDF232.4 KB