Thông báo số 667/TB-HĐTD ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Bảo Lạc thông báo điểm phúc khảo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon điểm phúc khảo.PDF168.75 KB