Tập thể gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

           Hiện nay Phòng có tổng số biên chế được giao là 05 người, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên. Trong đó, trình độ thạc sĩ là 01 người, chiếm 20%; trình độ đại học là 04 người, chiếm 80%. 

          Với tinh thần đoàn kết và sự năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản, là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết kịp thời các vấn đề, chính sách liên quan đến công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả tuân theo các quy định của pháp luật, các mặt công tác khác của Phòng luôn được cấp trên đánh giá tham mưu có kịp thời, hiệu quả.

 

          Đặc biệt trong năm 2016, với chức năng tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động chính quyền cơ sở, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên đã đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 -2021, đảm bảo tham mưu công tác Bầu cử đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

          Với những nỗ lực không ngừng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể công chức, trong những năm qua, Phòng Xây dựng chính quyền đã được các cấp ghi nhận thành tích và khen thưởng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Nội vụ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Tập thể lao động xuất sắc và nhiều hình thức khen thưởng khác.

          Trong thời gian tới, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tập thể tiêu biểu điển hình của đơn vị./.

                                                                                                            Văn phòng Sở

Các thông tin khác