Thông báo số 64/TB-HĐTD ngày 23 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Trùng Khánh thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 64_Thong báo kq Trung khanh (1).pdf8.49 MB