Công văn số 2247/SNV-CCHC ngày 01/12/2016 của Sở Nội vụ V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2247.PDF216.3 KB
Office spreadsheet icon Bieu BC KQ DTBD 2016.xls93 KB