Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1461 QĐ UBND.PDF682.97 KB