Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 508 QĐ UBND.PDF893.24 KB