Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của UBND các huyện, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 507 QĐ UBND.PDF2.23 MB