Công văn số 2201/SNV-CCHC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC UBND các huyện, thành phố năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2201_2016.PDF1.96 MB