Công văn số 2194/SNV-CCVTLT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2194_2016.PDF111.47 KB