Công văn số 2202/SNV-CCHC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tụ đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2202_2016.PDF1.99 MB