Công văn số 1416/SNV-CCHC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC và công tác Văn thư lưu trữ năm 2016

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1416 SNV-CCHC.PDF227.24 KB
Office spreadsheet icon CHI TIEU LOP BD CCHC+VTLT.xls48.5 KB