Công văn số 1106/SNV-CCHC ngày 17/6/2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Phu luc kem theo CV BC QC 1 CUA (3b).xls31 KB
PDF icon 1106 SNV CCHC.PDF433.91 KB