Hướng dẫn số 1104/HD-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ Hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1104 HD SNV.PDF1.17 MB