Hướng dẫn số 1065/HD-SNV ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ Hướng dẫn công tác chuẩn bị thực hiện lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1065 HD SNV.PDF653.87 KB