Công văn số 1036/SNV-XDCQ&TN ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc triệu tập đội viên Đề án 500 tham dự lớp bồi dưỡng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1036 SNV-XDCQ&TN.PDF114.43 KB