Công văn số 99/UBBC-NV ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban bầu cử về việc báo cáo tình hình trong ngày bầu cử và tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử

Đính kèmDung lượng
PDF icon 99 UBBC-NV.PDF768.5 KB