Công văn số 84/UBBC ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon 84 UBBC.PDF122.87 KB