Công văn số 79/UBBC-NV ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử từ nay đến ngày bầu cử

Đính kèmDung lượng
PDF icon 79 UBBC-NV.PDF217.2 KB