Công văn số 349/HĐBCQG-PL ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn về trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết

Đính kèmDung lượng
PDF icon 349.PDF218.11 KB