Quyết định số 68/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban bầu cử về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 68.PDF368.98 KB