Quyết định số 50/QĐ-UBBC ngày 19 tháng 4 năm 2016 của uỷ ban bầu cử về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Đính kèmDung lượng
PDF icon 50 QĐ-UBBC.PDF2.47 MB