Công văn số 759/UBND-NC ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên

Đính kèmDung lượng
PDF icon 759.PDF480.27 KB
Office spreadsheet icon Biêểu điều chỉnh chỉ tiêu thanh niên.xls34 KB