Công văn số 606/SNV-CCHC ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon CV BC THUC HIEN QC 1 CUA.doc44 KB
Office spreadsheet icon Bieu kem theo CV BC QC 1 CUA.xls35.5 KB