Công văn số 557/SNV-TCBC ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc hoàn thiện các nội dung Đề án vị trí việc làm theo danh mục Bộ Nội vụ phê duyệt

Đính kèmDung lượng
PDF icon 557 SNV TCBC.PDF115.57 KB
PDF icon 2025 QD BNV.PDF3.64 MB
PDF icon TT 05 (1).pdf684.38 KB