Công văn số 514/SNV-CCVTLT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc thông báo đăng ký kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Đính kèmDung lượng
PDF icon 514 SNV CCVTLT.PDF112.18 KB