Công văn số 412/SNV-CCVC ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc quy định tổ chức sát hạch công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Đính kèmDung lượng
PDF icon 412 SNV-CCVC.PDF112.54 KB
PDF icon 422 UBND-NC.PDF122.75 KB