Công văn số 382/UBND-NC ngày 02 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 15/11/2014 của Bộ Nội vụ

Đính kèmDung lượng
PDF icon 382 ubnd nc.PDF222.38 KB