Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban bầu cử về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon 04 QĐ UBBC.PDF218.04 KB