Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban bầu cử về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon 08.PDF218.71 KB