Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Đính kèmDung lượng
PDF icon 225 KH UBND.PDF679.67 KB