Công văn số 13/UBND-NC ngày 07 tháng 01 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Công văn số 1568/UBND-NC về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Đính kèmDung lượng
PDF icon 13 UBND NC.PDF325.41 KB