Thông báo số 19/TB-HĐTD ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng về việc tổ chức ôn tập thi tuyển công chức, viên chức năm 2015

Đính kèmDung lượng
PDF icon 19 TB HDTD.PDF222.56 KB