Phục Hoà (Cao Bằng): Thanh tra phát hiện thất thoát trên 2% giá trị xây lắp

Đó là kết luận của Thanh tra tỉnh Cao Bằng trong quá trình thanh tra thực hiện Chương trình 135, 134, 120 của Chính phủ tại huyện Phục Hoà…

Năm 2002 - 2008, UBND huyện Phục Hoà đã triển khai thực hiện Chương trình 135, 134, 120 của Chính phủ với nhiều dự án như: đường giao thông nông thôn, cầu, trường học, điện sinh hoạt, mương nội đồng, nước sạch… góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Song, UBND huyện vẫn để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo Thanh tra tỉnh Cao Bằng, qua thanh tra trực tiếp 11 dự án cấp nước sinh hoạt, 1 dự án đường giao thông, 1 dự án cầu tại 5 xã, phát hiện công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát, nghiệm thu thanh toán chưa chặt chẽ làm thất thoát kinh phí đầu tư trên 2% giá trị xây lắp. Một số công trình đã làm xong nhưng chưa đưa vào khai thác sử dụng, một số công trình khác lại chưa hoàn thiện theo tiến độ để bàn giao đưa vào sử dụng… làm ảnh hưởng chất lượng công trình, hiệu quả vốn đầu tư. Trong khi đó, chất lượng hồ sơ thiết kế, dự toán chưa cao, có nhiều sai sót và chưa sát với thực tế.

Để thực hiện Chương trình 135 có hiệu quả, UBND huyện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm 2007 – 2008. Điều đáng nói là, khi thời gian tập huấn đã kết thúc từ lâu, nhưng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo xử lý số tiền kết dư hơn 9 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, UBND huyện Phục Hoà đã triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở, xoá nhà tạm, dột, nát tại xã Hoà Thuận. Đến thời điểm thanh tra, 120 hộ đã có nhà mới với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 107 triệu đồng. Song, tiến độ thực hiện vẫn chưa bảo đảm, nhất là việc cung ứng vật tư xoá nhà dột nát chưa chặt chẽ về nguyên tắc kế toán, tài chính.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi hơn 162 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh do quyết toán, thanh toán sai chế độ chính sách. Đồng thời, đề nghị UBND huyện kiểm tra rà soát lại toàn bộ các dự án cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, chỉ đạo khẩn trương sửa chữa, hoàn thành các dự án cấp nước sinh hoạt đã thanh tra để tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng, khai thác; kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan tới những thiếu sót trên.

Nguồn: Báo thanh tra