Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số/ký hiệu: 
46/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
31/12/2015
Đính kèmDung lượng
PDF icon 46 2015 QĐ UBND.PDF3.33 MB