Thông báo số 3755/TB-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3755 TB UBND.PDF1.1 MB
Microsoft Office document icon mau 2c.doc84 KB
Microsoft Office document icon mau don du tuyen.doc31 KB