Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số/ký hiệu: 
39/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 
10/12/2015
Đính kèmDung lượng
PDF icon 39 2015 QĐ-UBND.PDF231.56 KB