Công văn số 2137/SNV-CCVTLT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Đính kèmDung lượng
PDF icon Công văn222.71 KB
PDF icon Thông tư 093.94 MB
Office spreadsheet icon Biểu mẫu báo cáo128.5 KB