Kế hoạch số 2034/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2034 KH UBND.PDF438.1 KB